หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็ง และชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเสริมสร้างความ เข้มแข็ง และชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการควบคุม ภายในให้แก่สหกรณ์เป้าหมายในการเพิ่มชั้นการควบคุมภายใน โดยมี คณะกรรมการอำนวยการของสหกรณ์ที่มีชั้นการควบคุมภายในอยู่ในระดับ ควรปรับปรุงและพอใช้ เข้าร่วมประชุมจำนวน 22 สหกรณ์ รวม 60 คน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่
t20160428123556_334575.jpg
t20160428123557_334576.jpg
t20160428123604_334578.jpg
t20160428123605_334579.jpg
t20160428123613_334581.jpg
t20160428123614_334582.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888