หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.จันทบุรี จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี จัดอบรม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 3)เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชน อย่างยั่งยืน โดยการใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เป็นพื้นฐาน ในการแก้ไขปัญหา โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 264 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 10 อำเภอ ในจังหวัดจันทบุรี
t20160427160641_334481.jpg
t20160427160642_334482.jpg
t20160427160638_334484.jpg
t20160427160639_334485.jpg
t20160427160637_334487.jpg
t20160427160636_334488.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888