หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่องบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1/2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายชัชวาล ท้าวมะลิ ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร นายบุญเกิด ยุบลพันธ์ เจ้าของศูนย์ บ้านทับกุง หมู่ที่ 3 ตำบลจับกุม อำเภอ หนองแสง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายสนั่น ชินวัง บ้านกุดลิงง้อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมือง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร นายศิริเทพ ศิริวรรณ์หอม ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด และ ศูนย์เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นางกาญจนา สมแคล่ว เจ้าของศูนย์ บ้านหนองแสง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
t20160427155733_334450.jpg
t20160427155734_334451.jpg
t20160427155730_334453.jpg
t20160427155731_334454.jpg
t20160427155728_334456.jpg
t20160427155728_334457.jpg
t20160427155725_334459.jpg
t20160427155726_334460.jpg
t20160427155722_334462.jpg
t20160427155723_334463.jpg
t20160427155719_334465.jpg
t20160427155720_334466.jpg
t20160427155715_334468.jpg
t20160427155716_334469.jpg
t20160427155712_334471.jpg
t20160427155713_334472.jpg
t20160427155709_334474.jpg
t20160428100252_334475.jpg
t20160427155708_334477.jpg
t20160427155707_334478.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888