หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม จัดอบรมให้ความรู้ด้านการบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 (ระยะที่ 2)
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวจิราภรณ์ อินทะชัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านการบันทึกบัญชี โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตาม ความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (ระยะที่ 2) เพื่อชี้แจง ภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สรุปแนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชี และรายงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) กลุ่ม/องค์กรเกษตร ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรและเจ้าหน้าที่ของ ศบกต. กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร จำนวน 3 ตำบล รวม 3 โครงการ ณ ห้องประชุมองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
t20160427133113_334357.jpg
t20160427133114_334358.jpg
t20160427133125_334360.jpg
t20160427133125_334361.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888