หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สมุทรปราการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบเงินอุดหนุน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559




เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และมอบเงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ ต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กับศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล โดยมี นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ
t20160427130104_334295.jpg
t20160427130104_334296.jpg
t20160427130115_334298.jpg
t20160427130115_334299.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888