หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมประชุมอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครพนม ร่วมประชุมอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด เนื่องด้วยสหกรณ์แจ้งความประสงค์ขอกู้เงิน จำนวน 8 แห่ง เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ 5 แห่ง จำนวน 5,500,000 บาท และเพื่อจัดหาสินค้า มาจำหน่าย 3 แห่ง จำนวน 2,050,000 บาท ที่ประชุมอนุมัติเงินกู้ทั้งหมด 8 แห่ง รวม 7,550,000 บาท คาดว่าสหกรณ์จะสามารถลดต้นทุนเรื่องดอกเบี้ยให้กับ สหกรณ์ 2 – 3 บาท และสามารถลดต้นทุนให้กับสมาชิกในการจัดซื้อปุ๋ยมาใช้ ในการประกอบอาชีพทำนาประมาณ 10 – 30 บาทต่อกระสอบ โดยมีนายจาตุรัตน์ สมิทธิ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สหกรณ์จังหวัดนครพนม
t20160426162953_334171.jpg
t20160426162954_334172.jpg
t20160426162951_334174.jpg
t20160426162952_334175.jpg
t20160426162950_334177.jpg
t20160426162949_334178.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888