หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ในพื้นที่ จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1/2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโพนสูง นายแสงเลิศ กงซุย ต.โพนสูง อ.ไชยวาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายบุญโฮม ปุริฮะ ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร นายประจักษ์ เจียรวาปี ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายประสงค์ หลวงทำเม ต.บะยาว อ.วังสามหมอ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายบุญสม เครือเนตร ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
t20160426160857_334109.jpg
t20160426160858_334110.jpg
t20160426160854_334112.jpg
t20160426160855_334113.jpg
t20160426160852_334115.jpg
t20160426160853_334116.jpg
t20160426160849_334118.jpg
t20160426160850_334119.jpg
t20160426160845_334121.jpg
t20160426160846_334122.jpg
t20160426160842_334124.jpg
t20160426160843_334125.jpg
t20160426160841_334127.jpg
t20160426160840_334128.jpg
t20160426160836_334130.jpg
t20160426160835_334131.jpg
t20160426160832_334133.jpg
t20160426160831_334134.jpg
t20160426160828_334136.jpg
t20160426160827_334137.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888