หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 ร่วมกับคณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2559 ลงพื้นที่ประเมินผลงานครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค
เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2559 คณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่น ระดับกรม ประจำปี 2559 ลงพื้นที่ประเมินผลงานครูบัญชีดีเด่นระดับภาค ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด ณ ศูนย์ การเรียนรู้สหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา และประเภทบุคคล ได้แก่ นางนัสรียะห์ แวมะสง ครูบัญชีดีเด่นระดับภาค (จังหวัดยะลา) เพื่อเปิดโอกาสให้ครูบัญชีทั้ง 2 ประเภท ได้นำเสนอความคิด ริเริ่มและความพยายามฝ่าฟันอุปสรรคในการสร้างผลงานด้านการเป็นครูบัญชี อาสา ผลงานและความสำเร็จของการเป็นครูบัญชีอาสา ในเชิงปริมาณและ คุณภาพ ผลงานการคิดค้นเทคนิคและวิธีการสอน การคิดนวัตกรรมสร้าง แรงจูงใจในการเรียนรู้ และหน่วยงานสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายรายบุคคล มีการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้า เศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลลงไปสู่ชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็น รูปธรรมและยั่งยืน และให้ความร่วมมือสนับสนุนในการขับเคลื่อนงาน เพื่อส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล โครงการต่างๆ ของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้กับคณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่น ระดับกรม ได้พิจารณาประเมินผลงานที่เป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ เพื่อประกอบ การพิจารณาคัดเลือก ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
t20160426152707_334016.jpg
t20160426152708_334017.jpg
t20160426152705_334019.jpg
t20160426152705_334020.jpg
t20160426152702_334022.jpg
t20160426152701_334023.jpg
t20160426152655_334025.jpg
t20160426152659_334026.jpg
t20160426152652_334028.jpg
t20160426152653_334029.jpg
t20160426152649_334031.jpg
t20160426152650_334032.jpg
t20160426152647_334034.jpg
t20160426152648_334035.jpg
t20160426152645_334037.jpg
t20160426152646_334038.jpg
t20160426152642_334040.jpg
t20160426152644_334041.jpg
t20160426152641_334043.jpg
t20160426152640_334044.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888