หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2559
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษเพื่อติดตามผลการ ปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2559 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมบุคลากรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อม เพรียงกันณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
t20160426151357_333985.jpg
t20160426151358_333986.jpg
t20160426151355_333988.jpg
t20160426151356_333989.jpg
t20160426151353_333991.jpg
t20160426151354_333992.jpg
t20160426151351_333994.jpg
t20160426151352_333995.jpg
t20160426151350_333997.jpg
t20160426151349_333998.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888