หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม จัดอบรมให้ความรู้ด้านการบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (ระยะที่ 2)
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวจิราภรณ์ อินทะชัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการบันทึกบัญชีใน "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของ ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (ระยะที่ 2)” เพื่อชี้แจงภารกิจ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สรุปแนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชีและ รายงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) กลุ่ม/องค์กรเกษตร ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรและเจ้าหน้าที่ของ ศบกต. กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร จำนวน 3 ตำบล รวม 3 โครงการ ณ ห้อง ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
t20160426154850_333954.jpg
t20160426154851_333955.jpg
t20160426154859_333957.jpg
t20160426154900_333958.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888