หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพ เกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/ 2559 แก่เกษตรกร และกลุ่ม/องค์กร เพื่อให้ทราบวิธีปฏิบัติทางบัญชีให้ เป็นไปตามโครงการฯ ณ ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านขามป้อม อำเภอเปือยน้อย และอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
t20160426122233_333830.jpg
t20160426122234_333831.jpg
t20160426122245_333833.jpg
t20160426122246_333834.jpg
t20160426122254_333836.jpg
t20160426122254_333837.jpg
t20160426122301_333839.jpg
t20160426122302_333840.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888