หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการจัดเวทีชุมชน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต (นาแปลงใหญ่) ปี 2559
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางสาวภัทราดา แก้วกันยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดเวทีชุมชนโครงการปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต (นาแปลงใหญ่) ปี 2559 เพื่อสร้างความเข้าใจของสมาชิกในชุมชน และร่วมกันกำหนดกฎระเบียบ ของกลุ่ม การประเมินต้นทุน แนวทางลดต้นทุนการผลิตข้าว ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา พร้อมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการของกลุ่มต่างๆ โดยมี นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีสมาชิกเกษตรกรนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ตำบลหนองตูมจำนวน 100 ราย เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านดอนธาตุ ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
t20160426121133_333799.jpg
t20160426121133_333800.jpg
t20160426121140_333802.jpg
t20160426121141_333803.jpg
t20160426121147_333805.jpg
t20160426121148_333806.jpg
t20160426121155_333808.jpg
t20160426121156_333809.jpg
t20160426121203_333811.jpg
t20160426121204_333812.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888