หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม จัดอบรมเรื่อง "การจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครพนม จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน” ในโครงการ "การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการ จัดทำบัญชีครัวเรือน”ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำ บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของตนเองและ ครอบครัว ทั้งรายละเอียดและภาพรวม สามารถวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่าย ของตนเอง เกิดการประหยัดและการออม นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและ วางแผนการใช้จ่ายในอนาคตต่อไป อีกทั้งเพื่อให้เป็นแกนนำในการถ่ายทอด ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนระดับชุมชนโดยได้รับเกียรติจากนายพันธ์ทิพย์ แก้วบุตดา ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนครพนม จำนวน 54 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
t20160425154759_333466.jpg
t20160425154801_333467.jpg
t20160425154757_333469.jpg
t20160425154758_333470.jpg
t20160425154752_333472.jpg
t20160425154753_333473.jpg
t20160425154748_333475.jpg
t20160425154749_333476.jpg
t20160425154743_333478.jpg
t20160425154745_333479.jpg
t20160425154739_333481.jpg
t20160425154740_333482.jpg
t20160425154735_333484.jpg
t20160425154736_333485.jpg
t20160425154732_333487.jpg
t20160425154733_333488.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888