หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.กทม. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ความเข้มแข็งของสหกรณ์ ปี 2559




เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ความเข้มแข็งของสหกรณ์ ปี 2559 โดยบูรณาการงานร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เพื่อพัฒนาการ ขับเคลื่อนสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร ฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
t20160425143017_333373.jpg
t20160425143017_333374.jpg
t20160425143024_333376.jpg
t20160425143025_333377.jpg
t20160425143032_333379.jpg
t20160425143033_333380.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888