หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรใน "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า (รุ่นที่ 4 - 5)ในพื้นที่ จ.นครพนม
เมื่อวันที่ 19 – 20 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม โดยมี อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ประจำอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครพนม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 4 - 5) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ เกษตรกรจากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตร ของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ในระยะยาว โดยการใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เป็นพื้นฐาน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านนางัวใต้ ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร หมูที่ 7 บ้านขว้างคลี ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ ศูนย์การ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านนางาม ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ลิ้นจี่) บ้านชะโงม หมู่ที่ 6 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
t20160425135729_333311.jpg
t20160425135730_333312.jpg
t20160425135737_333314.jpg
t20160425135738_333315.jpg
t20160425135744_333317.jpg
t20160425135745_333318.jpg
t20160425135810_333320.jpg
t20160425135810_333321.jpg
t20160425135817_333323.jpg
t20160425135817_333324.jpg
t20160425135824_333326.jpg
t20160425135825_333327.jpg
t20160425135853_333329.jpg
t20160425135833_333330.jpg
t20160425135859_333332.jpg
t20160425135900_333333.jpg
t20160425135907_333335.jpg
t20160425135908_333336.jpg
t20160425135932_333338.jpg
t20160425135933_333339.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888