หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.มหาสารคาม ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 นางสาวประมูล บรรพาศรี หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานปศุสัตว์มหาสารคาม ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด ร่วมเป็นคณะทำงานฯ โดยมีนายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เป็นประธาน คณะทำงาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
t20160425125508_333218.jpg
t20160425125508_333219.jpg
t20160425125515_333221.jpg
t20160425125516_333222.jpg
t20160425125524_333224.jpg
t20160425125525_333225.jpg
t20160425125532_333227.jpg
t20160425125533_333228.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888