หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์บึงกาฬ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2559 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวาระสำคัญ อาทิ การเกลี่ยอัตรากำลังของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560 ไปสู่การปฏิบัติ ซักซ้อมการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี พร้อมทั้งติดตาม ผลการปฏิบัติงานตามแผนเดือนมีนาคม 2559 และแผนการปฏิบัติงานเดือน เมษายน 2559 เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทาง การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์บึงกาฬ
t20160425123858_333156.jpg
t20160425123859_333157.jpg
t20160425123908_333159.jpg
t20160425123909_333160.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888