หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ จัดกิจกรรม 5 ส เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ จัดกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ภายใน พื้นที่บริเวณสำนักงานฯ เพื่อให้หน่วยงานมีความสะอาด เรียบร้อย สร้าง บรรยากาศ และสุขลักษณะที่ดีในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสวัสดิการแก่บุคลากรของกรม มิติที่ 5 คุณภาพชีวิต และความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ณ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
t20160425122625_333125.jpg
t20160425122626_333126.jpg
t20160425122634_333128.jpg
t20160425122634_333129.jpg
t20160425122642_333131.jpg
t20160425122643_333132.jpg
t20160425122653_333134.jpg
t20160425122654_333135.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888