หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น เข้าสังเกตการณ์การจัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฯ ปี 2558/2559 รุ่นที่ 5 อำเภอบ้านไผ่
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เข้าสังเกตการณ์การจัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจาก ปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 โดยมี นางละมัย ศรีทอง อาสาสมัคร เกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) เป็นวิทยากรบรรยายสอนแนะความรู้ ด้านบัญชี หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย" เพื่อให้เกษตรกรได้ เรียนรู้การจดบันทึกบัญชี โดยจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชี ต้นทุนอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
t20160425121701_333094.jpg
t20160425121701_333095.jpg
t20160425121709_333097.jpg
t20160425121710_333098.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888