หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อสังเกตจากการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
เมื่อวันที่ 21 - 22 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 และ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อสังเกต จากการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีและผู้เกี่ยวข้อง ทราบถึงข้อสังเกตจากการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตามแนวทางประชารัฐ” ในโอกาสนี้ นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 7 และนางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 6 ได้นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในพื้นที่ ร่วมรดน้ำ ดำหัวนายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ และนางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โรงแรมศิลามณีรีสอร์ทแอนด์ สปา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
t20160425120802_333063.jpg
t20160425120802_333064.jpg
t20160425120809_333066.jpg
t20160425120810_333067.jpg
t20160425120818_333069.jpg
t20160425120818_333070.jpg
t20160425120825_333072.jpg
t20160425120826_333073.jpg
t20160425120833_333075.jpg
t20160425120834_333076.jpg
t20160425120842_333078.jpg
t20160425120842_333079.jpg
t20160425120849_333081.jpg
t20160425120850_333082.jpg
t20160425120858_333084.jpg
t20160425120859_333085.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888