หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการ"เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 255/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5
เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร จัดอบรมโครงการ"เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ลงพื้นที่สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ ดำเนินชีวิต โดยมีครูบัญชีอาสาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 100 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย และศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
t20160422152741_332969.jpg
t20160422152741_332970.jpg
t20160422152737_332972.jpg
t20160422152738_332973.jpg
t20160422152734_332975.jpg
t20160422152735_332976.jpg
t20160422152731_332978.jpg
t20160422152732_332979.jpg
t20160422152727_332981.jpg
t20160422152728_332982.jpg
t20160422152724_332984.jpg
t20160422152725_332985.jpg
t20160422152723_332987.jpg
t20160422152722_332988.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888