หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 4)
เมื่อวันที่ 12 และ 18 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครพนมจัดอบรม หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ใน โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 4)เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว โดยการใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพเป็นพื้นฐานในการ แก้ไขปัญหา โดยมีครูบัญชีอาสา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ณ ศูนย์ การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านนาโสกเหนือ ตำบล บ้านแก้ง อำเภอนาแก ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านโนนสวาท ตำบลหนองซน อำเภอนาทม ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก และศูนย์ การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านข่า ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
t20160422150503_332938.jpg
t20160422150504_332939.jpg
t20160422150458_332941.jpg
t20160422150500_332942.jpg
t20160422150455_332944.jpg
t20160422150456_332945.jpg
t20160422150453_332947.jpg
t20160422150454_332948.jpg
t20160422150451_332950.jpg
t20160422150452_332951.jpg
t20160422150449_332953.jpg
t20160422150450_332954.jpg
t20160422150447_332956.jpg
t20160422150446_332957.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888