หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร จัดอบรม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นางอรัญญา สุวรรไตรย์ นางราตรี จันทะจวง และนายสมพร เมืองโคตร ครูบัญชีอาสาในพื้นที่ เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนแห่งละ 50 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำบัญชีครัวเรือนและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล และศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
t20160422120729_332907.jpg
t20160422120730_332908.jpg
t20160422120742_332910.jpg
t20160422120743_332911.jpg
t20160422120838_332913.jpg
t20160422120839_332914.jpg
t20160422120846_332916.jpg
t20160422120847_332917.jpg
t20160422120917_332919.jpg
t20160422120918_332920.jpg
t20160422120925_332922.jpg
t20160422120926_332923.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888