หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม จัดอบรมการบันทึกบัญชีแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดกวน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส และครูผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมสหกรณ์ เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดการ การเงินและการบัญชีให้มีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนบุญนิยมศรีโคตรบูรณ์อโศก ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888