หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง โดยมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการพัฒนา การเกษตร และกำหนดโครงการกิจกรรมพัฒนาการเกษตรของจังหวัดให้ สอดคล้องกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และจังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธาน ในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ถนนกำนัน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
t20160418162155_332284.jpg
t20160418162156_332285.jpg
t20160418162202_332287.jpg
t20160418162204_332288.jpg
t20160418162210_332290.jpg
t20160418162211_332291.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888