หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกร ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 และ 4
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางลำไย ธรรมวงษา อาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ประจำ อำเภอโพนสวรรค์ และนายฉลาด คำไพ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี อาสา) ประจำอำเภอเรณูนคร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 และ 4 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว โดยการใช้บัญชีรับ- จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านขว้างคลี ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านนางาม ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
t20160418160453_332253.jpg
t20160418160454_332254.jpg
t20160418160509_332256.jpg
t20160418160509_332257.jpg
t20160418160518_332259.jpg
t20160418160519_332260.jpg
t20160418160527_332262.jpg
t20160418160528_332263.jpg
t20160418160540_332265.jpg
t20160418160541_332266.jpg
t20160418160550_332268.jpg
t20160418160551_332269.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888