หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.6 จัดอบรม หลักสูตร ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี โดยได้รับเกียรติ จากคณะผู้บริหารจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับ การอบรม พร้อมคณะวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และข้าราชการจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการที่ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จำนวน 2 รุ่น รวม 88 คน เพื่อให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะ สามารถนำระบบ กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 เมษายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนา การเรียนรู้ด้าน IT สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
t20160418153535_332190.jpg
t20160418153536_332191.jpg
t20160418153543_332193.jpg
t20160418153545_332194.jpg
t20160418153556_332196.jpg
t20160418153556_332197.jpg
t20160418153611_332199.jpg
t20160418153612_332200.jpg
t20160418153632_332202.jpg
t20160418153633_332203.jpg
t20160418153643_332205.jpg
t20160418153644_332206.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888