หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชัยพร-หนองยาว จำกัด
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ และ นางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหล้า ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชัยพร-หนองยาว จำกัด อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ เพื่อเข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมาและ แผนการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีต่อไป พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต/เสนอแนะ ในการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุง อันจะส่งผลดี ต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อไปในอนาคต และเพื่อประโยชน์ของสมาชิก สหกรณ์ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 122 คน เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชัยพร-หนองยาว จำกัด อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
t20160418152625_332128.jpg
t20160418151818_332129.jpg
t20160418151819_332131.jpg
t20160418151820_332132.jpg
t20160418151827_332134.jpg
t20160418151828_332135.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888