หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายต่อพงษ์ อ่ำพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันเกษตรกร " Field day " สู่ชุมชนร่วมสร้างเพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนให้เกษตรกรพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเกษตร และการตลาด โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดร่วมกิจกรรม ดำเนินการจัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรม ให้บริการสอนแนะก่ารจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกร และนักเรียน ณ ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888