หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. หนองคาย จัดอบรมสอนแนะ "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย ศพก.


วันที่ 12 เม.ย. 2559

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดอบรม สอนแนะหลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย" โดยมี นายกสิพงษ์ ประจิมทิศ อาสา สมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อให้ สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพอย่างถูกต้อง สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รู้จัก การออม ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการควบคุมค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรตำบลโพนแพง (ศพก.) อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
t20160412164359_332096.jpg
t20160412164400_332097.jpg
t20160412164357_332099.jpg
t20160412164358_332100.jpg
t20160412164348_332102.jpg
t20160412164353_332103.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888