หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผล กระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 โดยมีครูบัญชีอาสา ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี จำนวน 5 ศูนย์ และมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนศูนย์ ละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน ณ ศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านค้อคำ หมู่ 3 ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน ศูนย์เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตรบ้านเหล่าหลวง ต.วังทอง อ.บ้านดุง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าบ้านดงยาง ต.บ้านแดง อ.พิบูลรักษ์ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
t20160412163344_332064.jpg
t20160412163343_332065.jpg
t20160412163328_332067.jpg
t20160412163329_332068.jpg
t20160412163325_332070.jpg
t20160412163326_332071.jpg
t20160412163322_332073.jpg
t20160412163323_332074.jpg
t20160412163320_332076.jpg
t20160412163321_332077.jpg
t20160412163317_332079.jpg
t20160412163318_332080.jpg
t20160412163315_332082.jpg
t20160412163316_332083.jpg
t20160412163312_332085.jpg
t20160412163313_332086.jpg
t20160412163309_332088.jpg
t20160412163310_332089.jpg
t20160412163307_332091.jpg
t20160412163306_332092.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888