หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ตราด ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด นำครูบัญชีอาสาเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านบัญชีในโครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปีงบประมาณ 2559โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับเกษตรกรสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน บนพื้นฐาน ของความสมดุลพอดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผล ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเขาสมิงจำกัด อ.เขาสมิง จ.ตราด และ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด
t20160412161646_332033.jpg
t20160412161647_332034.jpg
t20160412161643_332036.jpg
t20160412161645_332037.jpg
t20160412161640_332039.jpg
t20160412161641_332040.jpg
t20160412161638_332042.jpg
t20160412161639_332043.jpg
t20160412161632_332045.jpg
t20160412161636_332046.jpg
t20160412161631_332048.jpg
t20160412161630_332049.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888