หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.มุกดาหาร เข้าสอบทานหนี้ในโครงการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้นและเงินรับฝากโดยเทคนิคยืนยันยอดของสหกรณ์หนองสูง จำกัด
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 นางสาวศุจีภรณ์ สุวรรณไตรย์ นักวิชาการ ตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสอบบัญชีที่ 1 สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์มุกดาหาร เข้าสอบทานหนี้ในโครงการพิสูจน์ความมีอยู่จริง ของลูกหนี้ หุ้นและเงินรับฝากโดยเทคนิคยืนยันยอดของสหกรณ์หนองสูง จำกัด ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยกำหนดให้มีการยืนยันยอดในปี 2559 ร้อยละ 20 ของจำนวนสมาชิกสหกรณ์ และส่วนที่เหลือให้ดำเนินการให้ครบภายใน 5 ปีณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
t20160412154239_331940.jpg
t20160412154240_331941.jpg
t20160412154238_331943.jpg
t20160412154237_331944.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888