หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี (ศพก.)
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อุบลราชธานี พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี (ศพก.)เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรการที่ 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ที่จะมีกิจกรรมการจัดกระบวนการ เรียนรู้ตามแผนเรียนรู้ จำนวน 3 ครั้ง โดยเกษตรกร 50 ราย นำความรู้ไปปฏิบัติ ในไร่นาตนเอง และขยายผลการปฏิบัติสู่เกษตรกรทั่วไป 1 ต่อ 10 ราย และ กำหนดกิจกรรมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) ในเดือนพฤษภาคม 2559โดยมีนายอาคม ศรีประภาพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
t20160412151723_331878.jpg
t20160412151724_331879.jpg
t20160412151722_331881.jpg
t20160412151721_331882.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888