หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรการที่ 6 ธนาคารสินค้าเกษตร
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อุบลราชธานีพร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ มาตรการที่ 6 ธนาคารสินค้าเกษตร เรื่อง ธนาคารปุ๋ย ธนาคารโค-กระบือ ธนาคารโคนมทดแทน ธนาคารเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชน ธนาคารข้าวสถาบันเกษตร ที่ได้มีการจัดตั้ง/พัฒนาธนาคารสินค้าเกษตร เพื่อให้บริการและตอบสนองตาม ความต้องการของเกษตรในชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถธนาคารสินค้าเกษตร กลุ่มเดิม ขยายผลการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรเพื่อชุมชนตามความพร้อมรายใหม่ และจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตร ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
t20160412145340_331815.jpg
t20160412145340_331816.jpg
t20160412145337_331818.jpg
t20160412145338_331819.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888