หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อติดตามการจัดทำ แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20160412113717_331753.jpg
t20160412113718_331754.jpg
t20160412113716_331756.jpg
t20160412113715_331757.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888