หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ทีมงานกลุ่มเทคโนฯ สตท.6 ลงพื้นที่ปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมระบบบัญชีบุคคลภายนอกมาเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ สกก.ชุมแสง จำกัด จ.นครสวรรค์
เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2559 ทีมงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นำโดยนางสาวชุติมา เมืองช้าง หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์นครสวรรค์ลงพื้นที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้งาน โปรแกรมระบบบัญชีของบุคคลภายนอก มาเป็นโปรแกรมระบบ บัญชีสหกรณ์ครบวงจรที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แก่ โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้ โปรแกรมระบบเงินรับฝาก และโปรแกรมระบบสินค้าให้กับสหกรณ์การเกษตรชุมแสง จำกัด อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งสอนแนะการใช้งานโปรแกรมฯ เพื่อให้เข้าใจในระบบงาน สามารถใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครงวงจร ได้อย่างถูกต้องและทำงานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบริการสมาชิกได้ดี มากขึ้น
t20160412111727_331629.jpg
t20160412111729_331630.jpg
t20160412111726_331632.jpg
t20160412111725_331633.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888