หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร




เมื่อวันที่ 4-7 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ร่วมถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชี ชี้ทางรวย” ใน โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3-4 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน และ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว โดยการใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพเป็นพื้นฐานในการ แก้ไขปัญหา โดยมีครูบัญชีอาสา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ณ ศูนย์การ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านนาโสกเหนือ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวาท ตำบลหนองซน อำเภอนาทม ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร หมู่ที่ 7 บ้านบว้า ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านนางัวใต้ ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
t20160411163158_331443.jpg
t20160411163201_331444.jpg
t20160411163154_331446.jpg
t20160411163155_331447.jpg
t20160411163151_331449.jpg
t20160411163152_331450.jpg
t20160411163144_331452.jpg
t20160411163145_331453.jpg
t20160411163141_331455.jpg
t20160411163142_331456.jpg
t20160411163136_331458.jpg
t20160411163138_331459.jpg
t20160411163129_331461.jpg
t20160411163131_331462.jpg
t20160411163125_331464.jpg
t20160411163126_331465.jpg
t20160411163122_331467.jpg
t20160411163123_331468.jpg
t20160411163108_331470.jpg
t20160411163107_331471.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888