หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เมื่อวันที่ 1-6 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม จัดอบรม หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชี ชี้ทางรวย” ในโครงการอบรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3-5เพื่อช่วยบรรเทา ความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาส ให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันจะนำ ไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ในระยะยาว โดยการใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และ บัญชีต้นทุนอาชีพเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา โดยมี ครูบัญชีอาสา ร่วมเป็น วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมูที่ 7 บ้านขว้างคลี ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (ลิ้นจี่) บ้านชะโงม หมู่ที่ 6 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านนางาม ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร หมู่ที่ 2 บ้านยอดชาด อำเภอวังยาง และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านข่า ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
t20160411161131_331412.jpg
t20160411161132_331413.jpg
t20160411161124_331415.jpg
t20160411161125_331416.jpg
t20160411161120_331418.jpg
t20160411161121_331419.jpg
t20160411161117_331421.jpg
t20160411161118_331422.jpg
t20160411161114_331424.jpg
t20160411161115_331425.jpg
t20160411161112_331427.jpg
t20160411161113_331428.jpg
t20160411161108_331430.jpg
t20160411161109_331431.jpg
t20160411161106_331433.jpg
t20160411161107_331434.jpg
t20160411161103_331436.jpg
t20160411161104_331437.jpg
t20160411161101_331439.jpg
t20160411161100_331440.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888