หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส.เป็นประธานการประชุม เรื่อง เทคนิคในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิค ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ทราบนโยบาย การปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และเทคนิคในการสร้างความ เข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ตรวจสอบกิจการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับภาค ระดับจังหวัด ประจำปี 2558–2559 จำนวน 13 รางวัล โดยมีนางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ร่วมให้การต้อนรับณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 ศูนย์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่แปลงใหญ่ในการผลิตข้าว โดยมีนางพิสมัย หุนตระนี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ร่วมให้ความรู้ด้านการบันทึกบัญชี ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา โดยมีนางจันทร์จ้าว โพธิ์สุทธิ เป็นผู้ดูแล และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 1 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร โดยมีนายประมาณ สว่างญาติ เป็นผู้ดูแล
t20160411152355_331257.jpg
t20160411152356_331258.jpg
t20160411152351_331260.jpg
t20160411152352_331261.jpg
t20160411152348_331263.jpg
t20160411152349_331264.jpg
t20160411152345_331266.jpg
t20160411152346_331267.jpg
t20160411152343_331269.jpg
t20160411152344_331270.jpg
t20160411152340_331272.jpg
t20160411152341_331273.jpg
t20160411152339_331275.jpg
t20160411152338_331276.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888