หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 – 2560
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครพนม พร้อมด้วย นางสาวจิราภรณ์ อินทะชัย และนายยุทธนา แสงสว่าง เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข็มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 – 2560 เพื่อจัดระดับ ความเข้มแข็งของสหกรณ์ตามระดับชั้นสำหรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ให้สอดคล้องใน แต่ละระดับชั้น เกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ โดยประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความ สามารถในการให้บริการสมาชิก ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร ประสิทธิภาพของการบริหารงาน รวมทั้งชี้แจงภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการพิจารณาอัตราส่วน ทางการเงินของสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานของสหกรณ์ การควบคุมภายใน และสร้าง ความเข้าใจในการจัดระดับชั้นของสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์เป้าหมาย จำนวน 43 แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
t20160411123001_331164.jpg
t20160411123002_331165.jpg
t20160411123010_331167.jpg
t20160411123011_331168.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888