หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.มุกดาหาร เข้าสอบทานหนี้ของสหกรณ์หนองสูง จำกัดในโครงการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้น และเงินรับฝากโดยเทคนิคยืนยันยอด
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร นำโดย นางสาวกัญญาณัฐ สุขวัน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสอบบัญชีที่ 1 สอบทานหนี้ของสหกรณ์หนองสูง จำกัด ในโครงการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้นและเงินรับฝากโดยเทคนิคยืนยันยอด ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยกำหนดให้มีการยืนยันยอดในปี 2559 ร้อยละ 20 ของจำนวน สมาชิกสหกรณ์และส่วนที่เหลือให้ดำเนินการให้ครบภายใน 5 ปี ณ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การ เกษตรหนองสูง จำกัด บ้านวังไฮ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
t20160411121415_331102.jpg
t20160411121415_331103.jpg
t20160411121430_331105.jpg
t20160411121431_331106.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888