หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และไอที Provider สตส.ตรัง ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดย นางสาวเรืองทอง มนูญผล รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและ การสอบบัญชี พร้อมด้วยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับผู้สอบบัญชี และ ไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ร่วมกันวางแผนการ ตรวจนับสินค้าสิ้นปีแบบระบบเครือข่าย โดยบันทึกการตรวจนับแบบใช้เครื่อง อ่านบาร์โค้ด และให้คำแนะนำขั้นตอนการบันทึกปิดบัญชีประจำปีของสหกรณ์ การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง เพื่อให้สหกรณ์มีระบบการจัดการสินค้า ที่สะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิกต่อไป
t20160408150818_331008.jpg
t20160408150819_331009.jpg
t20160408150815_331011.jpg
t20160408150816_331012.jpg
t20160408150814_331014.jpg
t20160408150814_331015.jpg
t20160408150812_331017.jpg
t20160408150812_331018.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888