หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกร ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า รุ่นที่ 2 – 3
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางบุญมี กิจเจริญรุ่งเรือง อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ประจำ อำเภอบ้านแพง และนายปราโมทย์ แสงสว่าง ครูบัญชีประจำศูนย์การเรียนรู้ ประจำอำเภอธาตุพนม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 และ 3 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ ชุมชนเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว โดยการ ใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพเป็นพื้นฐานในการ แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแห่งละ 50 คน ณ ศูนย์ การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านนางัวใต้ ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
t20160408131401_330946.jpg
t20160408131402_330947.jpg
t20160408131409_330949.jpg
t20160408131410_330950.jpg
t20160408131418_330952.jpg
t20160408131419_330953.jpg
t20160408131427_330955.jpg
t20160408131428_330956.jpg
t20160408131439_330958.jpg
t20160408131440_330959.jpg
t20160408131449_330961.jpg
t20160408131450_330962.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888