หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.กรุงเทพ ฯ สอนแนะด้านบัญชี ในหัวข้อ "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย"
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร นำอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) และเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้ในหัวข้อ "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย"เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญ ประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชีในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การผลิตของ เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559และจากปัญหา ราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
t20160407155748_330915.jpg
t20160407155749_330916.jpg
t20160407155746_330918.jpg
t20160407155747_330919.jpg
t20160407155745_330921.jpg
t20160407155744_330922.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888