หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเพื่อผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งปี 2558/2559
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ นำโดยนางรุ่งทิวา คลีจักร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และ นายไพศาล รักษาวงศ์ (ครูบัญชีอาสา) ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ "บัญชีแก้จนบัญชีชี้ทางรวย" ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหาภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 3) โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร และ เครือข่าย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
t20160407131954_330822.jpg
t20160407131954_330823.jpg
t20160407132002_330825.jpg
t20160407132003_330826.jpg
t20160407132010_330828.jpg
t20160407132011_330829.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888