หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ภูเก็ต สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่สมาชิกโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย นายเอกรัตน์ รองเดช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และนางสาวรุ่งทิวา ดุมลักษณ์ เจ้าหน้าที่ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้สมาชิกโครงการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี
t20160407130231_330791.jpg
t20160407130233_330792.jpg
t20160407130240_330794.jpg
t20160407130241_330795.jpg
t20160407130249_330797.jpg
t20160407130250_330798.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888