หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พะเยา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมจัด นิทรรศการในงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีโดยให้ความรู้ในด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือ ในการวางแผนด้านการเงิน สามารถจัดทำบัญชีเพื่อให้รู้รายรับ รายจ่ายของ ตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างวินัยทางการเงินที่ดี ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนา เกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่ที่ 11 บ้านทุ่งกระเทียม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
t20160405162457_330760.jpg
t20160405162458_330761.jpg
t20160405162454_330763.jpg
t20160405162455_330764.jpg
t20160405162453_330766.jpg
t20160405162452_330767.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888