หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง "ก้าวใหม่การตรวจสอบกิจการสหกรณ์
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์เป็นประธานการประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง "ก้าวใหม่การตรวจ สอบกิจการสหกรณ์”เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ โดยคณะทำงานจะได้รวบรวมความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงร่างระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งทำการเผยแพร่ระเบียบให้แก่สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกิจการ โดยมีผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ 7 ประเภท ผู้แทนจากชมรมผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2559 ผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้แทนจากสหกรณ์การ เกษตร ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าราชการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี และกลุ่มนิติการ จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4
t20160405162022_330729.jpg
t20160405162023_330730.jpg
t20160405162019_330732.jpg
t20160405162020_330733.jpg
t20160405162017_330735.jpg
t20160405162018_330736.jpg
t20160405162015_330738.jpg
t20160405162016_330739.jpg
t20160405162013_330741.jpg
t20160405162013_330742.jpg
t20160405162009_330744.jpg
t20160405162011_330745.jpg
t20160405162007_330747.jpg
t20160405162006_330748.jpg
t20160405162003_330750.jpg
t20160405162004_330751.jpg
t20160405162002_330753.jpg
t20160405162002_330754.jpg
t20160405162000_330756.jpg
t20160405161959_330757.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888