หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรจากภัยแล้งฯ รุ่นที่ 4
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้า เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4/2559 โดยมี นายทองแดง ศรีชนะ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายบรรลุ นาถสีเทา บ้านเหล่าหลวง ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
t20160405155255_330605.jpg
t20160405155255_330606.jpg
t20160405155253_330608.jpg
t20160405155253_330609.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888